Subscribe to this RSS feed

East Cape legislation

The following information is summarised notes taken from the Eastern Cape legislation and focuses on the acceptable control methods for specific predators and which methods would require permits in the Eastern Cape.

Read more...

EC legislation regarding Dog Hunting Packs & the use of Poison

LEGISLATION REGARDING BLACK-BACKED JACKAL & CARACAL DOG HUNTING PACKS

You may keep a dog pack, there is no restriction safe those of the SPCA, which you can get from them.

However, the Ordinance on Nature and Environmental Conservation, Ordinance 19 of 1974, and Provincial Notice No. 955 of 1975 stipulates the following:

  1. (1) (b)     The MEC may make regulations regulating and restricting the use of dogs in the hunting of any wild animal in any area in respect of which the operation of section 29 (l) has been suspended by proclamation under section 79 (b),

Section 42 of the Regulations (Provincial Notice No. 955 of 1975) state:

No owner of land in an area in which the application of section 29 (l) of the ordinance has been suspended by proclamation under section 79 (b) of the ordinance may permit the use of more than eight dogs over the age of one year and four dogs under the age of one year in any particular hunt on such land.

 

MAY THEY GO ONTO ANY FARM WITHOUT PERMISSION

No they may not!  Ordinance on Nature and Environmental Conservation, Ordinance 19 of 1974 stipulates:

To summarize Section 39 and 40 – you may only hunt on someone else’s property if you have their written permission, which has to be in your possession during the hunt.

 

LEGISLATION REGARDING USING POISON

Extract of the hunting proclamation:

SPECIES & DISTRICT

HUNTING SEASON

DAILY BAG LIMIT

(per person per day)

CONDITIONS & SUSPENSION OF LISTED SECTIONS

Applicable to all districts in the Eastern Cape portion of the former Cape of Good Hope.

 

 

 

Black-backed jackal

(Canis mesomelas)

Caracal

(Caracal caracal)

1 January - 31 December

Unrestricted

Section 29 (a) [poison] - only poison registered specifically for these species may be used, (b) [artificial light] & (e) [night] - note paragraph 2, (d) [trap] - it excludes wire snares & any gin trap without an offset & a set screw, (g) [calibre less than five coma six millimetres], (h) [automatic] & (l) [dog]

Section 33(1) - use of a motor vehicle only

Only poison registered specifically for these species may be used – only 1080 poison collars may be used on livestock to control predators1080 may NOT be extracted from the collar and then used!

Another extract from the hunting proclamation referring to poison:

Rodents (excluding porcupines)

1 January - 31 December

Unrestricted

Section 29 (a) [poison] - ONLY poison registered as a rodenticide under Act No. 36 of 1947 is allowed and may only be used indoors, (b) [artificial light], (d) [trap] - confined only to the use of a cage & excludes any other illegal method such as wire snares & any gin trap, (e) [night] & (g) [calibre less than five coma six millimetres]

Section 29 (a) [poison] - ONLY poison registered as a rodenticide under Act No. 36 of 1947 is allowed and may only be used indoors,

 

 Information supplied by Tim de Jongh, DEDEA East Cape - Tel no (045) 808 4000 (July 2015)

 

Read more...

Noordkaap Natuurbewaringswet

Die huidige Noord-Kaap provinsiale wetgewing bestaan uit :

1)            Noordkaap Natuurbewaringswet, Wet 9 van 2009  met spesie indeling soos volg:

Bylae 1 - Spesiaal beskermde spesies

Bylae 2 - Beskermde spesies

Bylae 3 - Gewone inheemse spesies

Bylae 4 - Diersoorte wat skade veroorsaak

Bylae 5 - Troeteldiere

Bylae 6 – Indringerspesies

2)            Noordkaap Natuurbewaringsregulasies & Bylae

ASPEKTE RAKENDE DIE JAG VAN PROBLEEMDIERE:

Dit is belangrik dat die grondeienaar  heel eerste sy bestuurs-en boerderypraktyke objektief ondersoek en waar nodig, werkbare aanpassings maak om  skade en verliese deur probleemdiere te beperk. Waar voortdurende skade daarna steeds voorkom, is die antwoord gewoonlik daarin dat een of meer van verskeie jagmetodes en instrumente vanuit die arsenaal gebruik word en dan wel op die korrekte wyse deur ‘n kundige persoon. Alle moontlike metodes en instrumente moet gebruik word eerder as om uit desperaatheid onveranwoordilik met gif te handel.

JAG METODES EN INSTRUMENTE

Al die verbode Metodes en Instrumente (M&I) vir jag,  is gelys in Artikel 9 van NCNCA 9/2009.

Die Wet maak egter voorsiening vir die gebruik van sekere van hierdie verbode M&I, indien die gebruiker daarvan, vooraf behoorlik opgelei is, en by wyse van’n  permit gemagtig is om onderhewig aan streng gebruiksvoorwaardes, sulke M&I te gebruik vir jag.  Vir probleemdiere soos Rooikat en Rooijakkals maak die wet voorsiening vir die gebruik van sekere verbode jagmetodes en instrumente.

Die wet is so geskryf dat dit jaarliks aangepas kan word d.m.v. die jagproklamasie,  wat dit nie net baie meer gebruikersvriendelik maak nie, maar  ook  baie meer werkbaar vir die Owerheid om skielike aanpassings in veranderde omstandighede te maak.

Dus, die 5 verklaarde probleemdiere in die Noord-Kaap Provinsie (Bylae 4 – Bobbejaan, Blouaap, Bosvark, Rooikat en Rooijakkals) word sekere verbode jagmetodes naamlik die gebruik van (a) ‘n Kunsmatige lig (b) gedurende die nag (c) of met Vanghokke of (d) Slagysters asook (e) Honde en (f) ‘n Voertuig opgehef, dws toegelaat of gemagtig. Dit kan op kort kennisgewing aangepas word by wyse van die proklamasie. Onbeperkte getalle word toegelaat vir jag op hierdie spesies, maar is dit raadsaam om die geldige Jagproklamasie te raadpleeg.

PROBLEEMDIERJAGTERS

Elke persoon wie probleemdiere vir iemand anders jag (met of sonder vergoeding), dws die sogenaamde probleemdierjagters of "Vermin Hunter / Ongediertejagter" soos in die Wet genoem, moet by Noordkaap Natuurbewaring registreer (Sien Artikels 1, 27, en Regulasie 21-25 en 61-66).

PROBLEEMDIEROPLEIDING

Almal wie opleiding verskaf in probleemdierbeheer (ongeag die metode of instrument) moet vooraf goedgekeur en geregistreer word. Soos in die geval van Beroepsjagopleiding, word opleiding vir probleemdierbeheer slegs met 'n permit gemagtig (Natuurlewe Operateurs – Sien Regulasies 21-25)

ALGEMEEN

Artikels 28 - 31 van die Wet stipuleer algemene bepalings wat geld vir probleemdiere.  Byvoorbeeld, die gebruik van gif word nie toelaat nie (Artikels 9 en 20), maar gifhalsbande kan wel onder streng permitbeheer en voorwaardes gebruik word.

NAVRAE VIR OPLEIDING

Navrae oor goedgekeurde kursusse:

Noord-Kaap Provinsie - Department Omgewing en Natuurbewaring

David Paulse, Adjunk Direkteur: Permit Administrasie  - Epos : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wessel Jacobs, Adjunk Direkteur:  Jag & Wildlewe Industrie  - Epos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...